I am a
Home I AM A Search Login

Papers of the Week


2022 Jan


Zhongguo Ying Yong Sheng Li Xue Za Zhi


38


1

[Preparation of a rat model of chronic pelvic pain syndrome with inflammation-induced chronic pain induced by com-plete Freund’s adjuvant].

Authors

Xu C, Wu X-L, Cheng K, Ali N
Zhongguo Ying Yong Sheng Li Xue Za Zhi. 2022 Jan; 38(1):6-10.
PMID: 35634662.