I am a
Home I AM A Search Login

Papers of the Week


2020 Aug


Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue


32


8

[Long-term outcomes of survivors of mechanical ventilation in intensive care unit (ICU) and their views on ICU rehabilitation clinics].

Authors

Li R, Zhang H, Chen L, Liu X, Zhou Y, Li Y
Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue. 2020 Aug; 32(8):1008-1012.
PMID: 32912419.

Abstract

To describe the long-term outcomes of intensive care unit (ICU) survivors of mechanical ventilation, and investigate the views of survivors on ICU rehabilitation clinics.