Taiwan

 

Taiwan Pain Society 

Official Journal: The Taiwan Journal of Pain

Chapter Mailing Address:

Yu-Chuan Tsai, Prof, President
Taiwan Pain Society
No.138,Sheng Li Rd.
Tainan
Taiwan, R.O.C. 70403

Tel: 886-6-235-3535 Ext. 5349
Fax: 886-6-208-7553
Email: casp001@hotmail.com
Web: www.pain.org.tw

Board of Directors:

President: Yu-Chuan Tsai, Prof
Secretary General: Yen-Chin Liu, MD & Yeong-Ray Wen, MD
Treasurer: Shang-Yi Lee , MD

Control Board:

   Shung-Tai Ho, Prof
   Jen-Kun Cheng, MD
   Yi-Jer Hsieh, MD
   Kuang-I Cheng, Prof
   Ping-Heng Tan, Prof

Executive Board:

Chih-Jen Hung, MD
Koung-Shing Chu, MD
Wei-Zen Sun, Prof
Jhi-Joung Wang, Prof
Chih-Cheng Chien, Prof
Chih-Shung Wong, Prof
Chia-Shiang Lin, MD
Kuen-Bao Chen, MD
Chun-Chang Yeh, MD
Kwong-Leung Yu, MD
Chun-Jen Huang, Prof
John On-Nin Wong, MD
Chih-Cheng Wu, MD
Ping-Wing Lui, MD
Hui-Bih Yuan, MD
Feng-Sheng Lin, MD