Finland

 

Finland  

 

Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry
Finnish Association for the Study of Pain (FASP)

Official Journal: Kipuviesti

Chapter Mailing Address:

SKTY c/o Juha Nevantaus Lumikonkuja 12
Jyväskyla 40400
Finland

Email: juha.nevantaus@ksshp.fi
Web: www.skty.org

Officers:
President: Juha Nevantaus
Secretary: Taina Heinonen
Treasurer: Sariata Aho

Board Members:
Hägg Vuokko
Tuija Teerijoki-Oksa
Seppo Mustola
Heini Pohjankoski