2019 Global Year Against Pain in the Most Vulnerable

Croatian Translation

1. Smjernice za liječenje boli u ranjivim skupinama stanovništva (Guidelines for the Management of Pain in Vulnerable Populations)

2. Medikamentozno liječenje ranjivih osoba (Drug Management for Vulnerable Individuals)

3. Procjena boli kod demencije (Pain Assessment in Dementia)

4. Liječenje boli kod demencije (Pain Management in Dementia)

5. Bol u starijih osoba (Pain in Older Adults)

6. Palijativna skrb starijih osoba s boli (Palliative Care for the Older Person in Pain)

7. Procjena boli u najosjetljivijoj skupini djece (Pain Assessment in the Most Vulnerable Children)

8. Bol kod djece: Liječenje (Pain in Children: Management)

9. Liječenje boli kod djece i adolescenata u palijativnoj skrbi (Palliative Pain Care in Children and Adolescents)

10. Bol kod osoba sa intelektualnim poremećajima: suština problema i izazovi procjene boli (Pain in Individuals with an Intellectual Disability: Scope of the Problem and Assessment Challenge)

11. Liječenje boli kod bolesnika s kognitivnim oštećenjima koja nisu uzrokovana demencijom (Pain in Cognitive Impairment, not Dementia-related: Management)

12. Kronična bol kao posljedica zlostavljanja: procjena (Chronic Pain as a Consequence of Torture: Assessment)

13. Kronična bol kao posljedica zlostavljanja: Liječenje (Chronic Pain as a Consequence of Torture: Management)