Fact Sheets on Pain in the Most Vulnerable

Lithuanian Translation

Fact Sheet 1: LABIAUSIAI PAŽEIDŽIAMŲ ASMENŲ GRUPIŲ SKAUSMO VALDYMO GAIRĖS (Guidelines for the Management of Pain in Vulnerable Populations)

Fact Sheet 2: PAŽEIDŽIAMŲ ASMENŲ SKAUSMO VALDYMAS VAISTAIS (Drug Management for Vulnerable Individuals)

Fact Sheet 3: SERGANČIŲJŲ DEMENCIJA SKAUSMO VERTINIMAS (Pain Assessment in Dementia)

Fact Sheet 4: SKAUSMO VALDYMAS SERGANT DEMENCIJA (Pain Management in Dementia)

Fact Sheet 5: VYRESNIŲ ŽMONIŲ PATIRIAMAS SKAUSMAS (Pain in Older Adults)

Fact Sheet 6: VYRESNIŲ ŽMONIŲ PATIRIAMO SKAUSMO PALIATYVUS GYDYMAS (Palliative Care for the Older Person in Pain)

Fact Sheet 7: LABIAUSIAI PAŽEIDŽIAMŲ VAIKŲ SKAUSMO VERTINIMAS (Pain Assessment in the Most Vulnerable Children)

Fact Sheet 8: VAIKŲ PATIRIAMO SKAUSMO VALDYMAS (Pain in Children: Management)

Fact Sheet 9: VAIKŲ IR PAAUGLIŲ PATIRIAMO SKAUSMO PALIATYVUS GYDYMAS (Palliative Pain Care in Children and Adolescents)

Fact Sheet 10: SKAUSMAS ASMENIMS, TURINTIEMS INTELEKTO NEGALIĄ: PROBLEMOS APIMTIS IR VERTINIMO IŠŠŪKIAI (Pain in Individuals with an Intellectual Disability: Scope of the Problem and Assessment Challenges)

Fact Sheet 11: NESERGANČIŲ DEMENCIJA, BET SU PAŽINIMO SUTRIKIMU SUSIJUSIŲ ASMENŲ, SKAUSMO VALDYMAS (Pain in Cognitive Impairment, not Dementia-Related: Management

Fact Sheet 12: LĖTINIS SKAUSMAS KAIP KANKINIMO PASEKMĖ: VERTINIMAS (Chronic Pain as a Consequence of Torture: Assessment)

Fact Sheet 13: LĖTINIS SKAUSMAS KAIP KANKINIMO PASEKMĖ: VALDYMAS (Chronic Pain as a Consequence of Torture: Management)