Fact Sheets on the Prevention of Pain

Polish Translations

Below are the Polish translations of the 2020 Global Year Fact Sheets. The Polish Society for the Study of Pain (Polskie Towarzystwo Badania Bólu) provided the translations.

IASP nazwał 2020 rok Światowym Rokiem na Rzecz Zapobiegania Bólowi. Dostępne są broszury informacyjne na temat prewencji bólu, przeznaczone dla pracowników ochrony zdrowia, badaczy i społeczeństwa. Tematy broszur obejmują pierwotną, drugorzędową i trzeciorzędową profilaktykę bólu, aktywność fizyczną i odżywianie w prewencji bólu, zapobieganie bólowi po operacjach, zapobieganie bólowi krzyża, zapobieganie bólowi w populacjach wrażliwych oraz prewencję bólu u osób już odczuwających ból.

Broszury informacyjne można pobierać i rozpowszechniać bezpłatnie. Mamy nadzieję, że weźmiesz aktywny udział w naszej akcji i rozpowszechnisz szeroko informacje na temat prewencji bólu.

  1. Zapobieganie bólowi: wprowadzenie
  2. Pierwotna profilaktyka bólu przewlekłego
  3. Wtórna i trzeciorzędowa prewencja bólu przewlekłego
  4. Aktywność fizyczna w zapobieganiu bólu
  5. Współpraca ze specjalistami w celu zapobiegania bólowi: informacja dla pacjentów
  6. Odżywianie a ból przewlekły
  7. Stosowanie leków w profilaktyce bólu: profilaktyka pierwotna w różnych obszarach
  8. Profilaktyka przewlekłego bólu pooperacyjnego
  9. Zapobieganie bólowi krzyża: znaczenie interwencji od najmłodszych lat
  10. Zapobieganie bólowi w populacjach osób wrażliwych