Fact Sheets on the Prevention of Pain

Turkish Translations

Below are the Turkish translations of the 2020 Global Year Fact Sheets. Professor Didem Akcali, Gazi University Faculty Of Medicine, provided the translations with his algology team. 

IASP 2020 yılını Dünya Ağrıyı Önleme yılı olarak ilan etti. Ağrının önlenmesiyle ilgili bilgiler sağlık çalışanları, araştırmacılar ve toplum için hazırlanmıştır. Konular arasında ağrının birincil, ikincil ve üçüncül önlenmesi, ağrının önlenmesinde fiziksel aktivite ve beslenme, cerrahi sonrasında ağrının önlenmesi, bel ağrısının önlenmesi, hassas bireylerde ağrının önlenmesi ve ağrıyla yaşayanlarda ağrının önlenmesi yer almaktadır.

  1. Ağrıyı Önlemek: Giriş
  2. Kronik Ağrının Birincil Önlenmesi
  3. Kronik Ağrının İkincil ve Üçüncül Önlenmesi
  4. Ağrı Önlemede Fiziksel Aktivite
  5. Ağrıyı Önlemek için Sağlık Profesyonelinizle İşbirliği: Hastalar için Bilgi
  6. Beslenme ve Kronik Ağrı
  7. Ağrıyı Önlemede İlaç Kullanım: Alanlar Arası Birincil Önleme
  8. Kronik Cerrahi Sonrası Ağrının Önlenmesi
  9. Bel Ağrısının Önlenmesi: Erken Yaşta Müdahalenin Önemi
  10. Hassas Bireylerde Ağrının Önlenmesi